Corlux sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Południowej 15 przedstawia ogólną, syntetyczną informację o zakresie działalności, doświadczeniu, majątku oraz kadrze firmy pozwalającą określić nasze przygotowanie do realizacji wykonawstwa budowlanego, pełnienia funkcji doradztwa technicznego, kontrolingu inwestycji oraz sporządzania raportów i opinii bankowych w zakresie i zgodnie z obowiązującymi ustawami oraz przepisami prawa.

Zakres Działalności

Corlux Sp. z o.o. istnieje na rynku nieprzerwanie 21 lat. Głównym zakresem działalności firmy jest  wykonawstwo budowlane obiektów użyteczności publicznej ze szczególnym uwzględnieniem sektora obiektów służby zdrowia, banków,  obiekt ów Poczty Polskiej. Zrealizowaliśmy budowę, rozbudowę czy też modernizację szeregu prestiżowych budowlanych obiektów kubaturowych w tym ok. 30 oddziałów banków i poczt włącznie z siedzibami regionalnymi i centrami zarządzania gotówką, budynków oddziałów szpitalnych czy też budowli inżynierskich np. obiekty kubaturowe oczyszczalni ścieków, zadaszenia trybun stadionu.

W każdym roku firma nasza realizowała od sześciu do dziesięciu obiektów o skomplikowanej strukturze konstrukcyjnej, remonty czynnych obiektów w tym obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.

Dodatkowym zakresem działalności firmy,  na bazie wszechstronnego, wieloletniego doświadczenia w  budownictwie, jest  sprawowanie  z ramienia banków doradztwa technicznego,  kontroli  nieruchomości i inwestycji w procesie obsługi kredytów,  sprawowanie   funkcji inwestora  zastępczego i koordynacji przebiegu realizacji budów oraz nadzoru budowlanego  nad realizowanymi inwestycjami.

Opracowujemy również  opinie oraz weryfikację dokumentów niezbędnych w procesie budowlanym z zakresu budownictwa ogólnego na potrzeby postępowań bankowych czy też sądowych.

Zrealizowaliśmy, zarówno na zlecenia inwestorów instytucjonalnych  oraz indywidualnych jak i banków udzielających kredyty, szereg nadzorów inwestorskich, opinii technicznych i bankowych.

Zarząd firmy

  • Ewa Karcz - Członek zarządu
  • Maciej Martenka - Członek zarządu

Nasza kadra

Podstawową kadrę firmy stanowią doskonale wykształceni fachowcy z dużym doświadczeniem na budowach w Polsce jak i za granicą.

Przez cały okres działalności zatrudnienie nie podlegało fluktuacji, co umożliwia pełne rozeznanie Zarządu w potencjale pracowniczym i ich umiejętnościach. Zarząd jak również personel firmy cały czas podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i kursach zawodowych np. z zakresu  FIDIC czy też Prawa Budowlanego jak również poprzez poszerzanie wiedzy na studiach podyplomowych.

Siedziba

Siedziba firmy usytuowana jest w samodzielnym budynku wraz z zapleczem magazynowym i placem składowym usytuowanym w Szczecinie przy ul. Południowej 15.

Zobacz także

Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi realizacjami i galerią.


Nasze realizacje